Er strømbrudd snart historie?

Bli med Kristopher Schau og lær mer om en ganske smart «lysbryter» kalt recloser. Ved å bruke en recloser vil den kunne gjøre feilområdet ved et strømbrudd mindre. Det vil si at den kan hindre strømbrudd og gjøre at de blir kortere og kortere, og det vil være færre som opplever det.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://www.youtube.com/watch?v=xnEraSs4xlw